Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje o sposobie przetwarzania, podstawie prawnej, celu i zakresie przekazywanych informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających, które przetwarzamy na naszej stronie.

Administrator danych osobowych: Chilli Manufaktura s.r.o., nr rej. 52570185 z zarejestrowanym adresem Priemyselná 8, Nesvady 94651, Słowacja.

Dane na Twoim urządzeniu
Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies jest sposobem identyfikacji konkretnego odwiedzającego oraz zapewnieniem możliwości ciągłej interakcji ze stroną internetową, w szczególności umożliwienia założenia konta użytkownika, logowania, zakupu. Mogą być również wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy serwisu, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu preferencji dotyczących Twojego urządzenia przez operatora naszej infrastruktury technicznej Zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Możemy również wykorzystywać pliki cookie do innych celów na podstawie Twojej zgody. Ze względu na charakter i cel wykorzystywania danych wyróżniamy następujące podstawowe rodzaje:

  • Funkcjonalne: Dodatkowe funkcje, które poprawiają komfort przeglądania, przechowują niektóre Twoje preferencje bez konta użytkownika lub logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów i nie tylko.
  • Analityka: Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy korzystać z narzędzi własnych lub innych firm, aby śledzić lub rejestrować przeglądanie naszej witryny, analizować narzędzia lub komponenty, z którymi wchodziłeś w interakcje lub których używałeś, rejestrować zdarzenia konwersji i tym podobne.
  • Marketing: Możemy wykorzystywać pliki cookie i narzędzia osób trzecich w celu ulepszania produktów i/lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów, ich przydatności dla Ciebie, w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej witrynie lub w innych witrynach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.

Prawo dostępu i inne prawa
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa masz prawo do:

  • sprostowania błędnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie jest nałożone na nas przez inne przepisy prawa lub interes prawny,
  • prawo do żądania przenoszenia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.


Kontakt

IW przypadku pytań lub innych próśb można kontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem shop@chillimanufaktura.eu.

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją ochrony danych.

Zaktualizowano: 25.07.2023

Zaloguj się