Polityka ochrony danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO") oraz ustawą nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych")
Postanowienia wstępne
Firma Chilli Manufaktura, Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, IČO: 52 570 185 (zwany dalej „Operatorem") szanuje prywatność wszystkich osób, których dane dotyczą, z którymi się kontaktuje, niezależnie od tego, czy przetwarza dane osobowe samodzielnie, czy za pośrednictwem osób trzecich. Dla operatora niezwykle ważne jest, aby każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, rozumiała, jakie dane osobowe jej dotyczące przetwarzamy, dlaczego to robimy i jakie są jej prawa. Możemy przetwarzać przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, na różne sposoby i w różnych sytuacjach w zależności od rodzaju osoby, której dane dotyczą. W poniższym dokumencie znajdziesz ogólne informacje, takie jak:
- dane identyfikacyjne i kontaktowe operatora (część 1 niniejszego dokumentu),
- Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (pkt 2. niniejszego dokumentu),
- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowaniu (pkt 3 niniejszego dokumentu)
natomiast Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Twoim konkretnym przypadku znajdziesz w punkcie 4 niniejszego dokumentu, w zależności od tego, czy jesteś:
-odwiedzający naszą stronę internetową (sekcja 4.1. niniejszego dokumentu)
- klient lub osoba zainteresowana produktem (sekcja 4.2. niniejszego dokumentu)
- kandydat do pracy (sekcja 4.3. niniejszego dokumentu)
- dostawca (lub partner biznesowy) (sekcja 4.4. niniejszego dokumentu)
Jednocześnie zapraszamy Państwa w imieniu firmy Chilli Manufaktura zażądać podania nam wyłącznie aktualnych i prawidłowych danych osobowych, które następnie będą przetwarzane przez naszą firmę. W przypadku zmiany danych osobowych prosimy również o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
W celu ochrony Twoich danych osobowych przed osobami nieupoważnionymi oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieprzewidzianą utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, zarówno online, jak i offline, stosujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki zapobiegające wystąpieniu takich sytuacji zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych.
1. Dane identyfikacyjne i teleadresowe Chilli Manufaktura.
Identyfikacja i dane kontaktowe firmy Chilli Manufaktura:
nazwa handlowa: Chilli Manufaktura
siedziba: Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady biuro: Priemyselná ul. 2871/8, 946 51 Niedopasowania
Numer identyfikacyjny: 52 570 185
wpis w: ewidencji działalności gospodarczej OS Nitra, dział z oo, wstaw nr. 49013/N
e-mail: shop@chillimanufaktura.eu
numer telefonu: 0905 335 691
Firma Chilli Manufaktura nie posiada wyznaczonej osoby odpowiedzialnej (nasza firma zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych nie ma obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej).
2. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:
Cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać drogą elektroniczną, na adres wskazany w części 1 niniejszego dokumentu, pisemnie, poprzez powiadomienie o cofnięciu zgody (lub w inny stosowny sposób). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przetwarzaliśmy na Twój temat na jej podstawie.
Prawo dostępu — masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a także informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W większości przypadków Twoje dane osobowe zostaną Ci przekazane w postaci elektronicznej, o ile będzie to technicznie możliwe.
Prawo do sprostowania — podejmujemy uzasadnione środki w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, nie wahaj się poprosić nas o poprawienie, aktualizację lub uzupełnienie tych informacji.
Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym) – masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeśli dane osobowe, które o Tobie uzyskaliśmy, nie są już niezbędne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania. Twoje prawo należy jednak ocenić w świetle wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład możemy mieć pewne zobowiązania prawne, które oznaczają, że nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich danych osobowych. Są to na przykład przypadki, w których uważasz, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, mogą być niedokładne lub gdy uważasz, że nie musimy już wykorzystywać Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas przeniesienia udostępnionych nam danych osobowych innej wybranej przez Ciebie stronie trzeciej. Prawo do przenoszenia dotyczy jednak tylko tych danych osobowych, które uzyskaliśmy od Ciebie na podstawie zgody lub na podstawie umowy, która jesteś jedną z umawiających się stron.
Prawo sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie naszego
uzasadnione prawnie uzasadnione interesy. W przypadku, gdy nie mamy ważnego prawnie uzasadnionego powodu do przetwarzania i złożysz sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.
Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych
Jeżeli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul.
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Tel.:
+421 /2 3231 3214


E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 


Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Republice Słowackiej, Urząd zaleca dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem usług pocztowych lub elektronicznych (www.slovensko.sk). Zgłoszeń osobistych od 29.11.2021 można dokonywać tylko w niezbędnych przypadkach nie później niż do godziny 12:00.
3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych według osób, których dane dotyczą
Postanowień niniejszego punktu 4 nie stosuje się do osób poszkodowanych, którymi była firma Chilli Manufaktura s. R. o. wyraźnie poinstruowany na piśmie zgodnie z § 19 i 20 ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku własnoręcznego podpisania takiego pouczenia, od momentu własnoręcznego podpisania pouczenia.
4.1. Odwiedzający stronę Chilli Manufaktura
Firma Chilli Manufaktura jest operatorem strony internetowej – sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.chillimanufaktura.pl (zwanego dalej „e-sklepem").
Co to są pliki cookie?
Jeśli odwiedzasz witrynę (w tym witrynę naszej firmy), która wykorzystuje pliki cookie, na Twoim komputerze tworzony jest mały tekstowy plik cookie. Plik cookie to krótki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego (w tym tabletu) podczas przeglądania. Jeśli następnym razem odwiedzisz tę samą stronę, pomoże Ci to szybciej się połączyć. Ponadto witryna „rozpozna" Cię i zaoferuje informacje, które
wolisz, zapewni to, że wyświetlana już reklama nie będzie się powtarzać lub pozwoli wprowadzić lub zaproponuje uzupełnienie danych wprowadzonych podczas poprzednich wizyt w środowisku sieciowym i na podstawie tych informacji wyświetli odpowiednie treści oraz oferty szacunkowych działań i usług, z których naszym zdaniem mógłbyś skorzystać. Używamy plików cookie do analizy ruchu na stronie za pośrednictwem usług Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea i HotJar. Są to narzędzia analityczne, które pomagają właścicielom witryn i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób ich użytkownicy korzystają z tych zasobów. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających. Jeżeli ustawisz blokowanie plików cookie w swojej przeglądarce, możliwe jest, że niektóre części stron internetowych korzystających z plików cookie (w tym nasza strona) nie będą działać bez pewnych problemów lub spowolnień. Ustawienia plików cookie. Możesz sprawdzić lub usunąć pliki cookie według własnego uznania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby je zezwalały
uniemożliwiły ich przechowywanie. Jeśli nie ufasz plikom cookie, możesz je regularnie usuwać ze swojego dysku. Instrukcje usuwania wszystkich plików cookie, w tym błędnie wprowadzonych, znajdziesz poniżej:
Internet Explorer www.windows.microsoft.com
Safari www.support.apple.com
Opera www.help.opera.com
Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
Google Chrome www.support.google.com
Odważny www.support.brave.com
4.1.1. Cel przetwarzania danych osobowych
Firma Chilli Manufaktura może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
- optymalizacji wyświetlania strony internetowej i kierowania reklam z wykorzystaniem plików cookies,
- przesyłania materiałów i ofert marketingowych na podstawie prośby osoby, której dane dotyczą (tzw. „mailing") lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim celu.
uwaga: w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej naszej firmy w celu ponownego kontaktu z naszą firmą w związku z zainteresowaniem usługami naszej firmy, punkt 4.2 niniejszego dokumentu zatytułowany „Klient lub zainteresowany produktem" zamiast tej sekcji 4.1.
4.1.2. Podstawa prawna
Jeśli nasza firma jest w stanie zidentyfikować osobę odwiedzającego stronę podczas nagrywania, będzie to przetwarzanie danych osobowych. Musimy mieć podstawę prawną do takiego przetwarzania.
(i) jedną z podstaw prawnych monitoringu działań i ich oceny jest prawnie uzasadniony interes operatora, czyli naszej firmy, polegający na zaoferowaniu Ci jak najlepszej konkretnej oprawy usług lub wsparcia Twoich działań w serwisie, w tym reklamy bezpośredniej, oraz (ii) drugą podstawą prawną może być Twoja zgoda jako osoby, której dane dotyczą, natomiast w związku ze zgodą, jako podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, nasza firma oświadcza, że ​​z charakteru dostarczanych przez naszą firmę produktów wynika, że ​​nie są one
zdeterminowany lub skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia, w związku z czym nasza firma nie jest zobowiązana do weryfikowania, czy przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę osoby poniżej 16 roku życia na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z §15 ustawy o ochronie danych osobowych).
4.1.3. Zakres przetwarzania danych osobowych
Nasza firma Chilli Manufaktura przetwarza „zwykłe dane osobowe" w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4.1.1 niniejszego dokumentu, w szczególności w następującym zakresie:
- adres e-mail (w przypadku zainteresowania wysyłaniem tzw. newsletterów)
- w przypadku, gdy nasza firma jest w stanie zidentyfikować osobę osoby odwiedzającej serwis podczas zapisu, stosuje się następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne pliki cookie: Niezbędne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których korzystanie z witryny nie byłoby możliwe, a między innymi zapewniają, że podczas wywoływania funkcji witryny wyświetlana jest wersja z wolumenem danych odpowiadającym szerokopasmowemu połączeniu internetowemu, z którego korzystasz. Ponadto pliki cookies tego typu zapisują Twoją decyzję o stosowaniu plików cookies na naszych stronach. Niezbędne pliki cookies, których używamy to przede wszystkim:
- pliki cookies służące wyłącznie do zapewnienia przesyłania danych w sieci Internet; A
- pliki cookie, które są nam absolutnie niezbędne do świadczenia usługi, o którą wyraźnie prosiłeś (tj. jeśli te pliki cookie zostaną wyłączone, nie będziemy mogli świadczyć usługi, o którą wyraźnie prosiłeś).
Analityczne/wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie służą do dostarczania informacji statystycznych na temat działania naszej strony internetowej (np. liczby odwiedzin, źródeł ruchu itp.).
Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie wyborów dokonanych na urządzeniu podczas przeglądania witryny oraz zapewnienie ulepszonych i spersonalizowanych funkcji. Ta kategoria może obejmować pliki cookie stron trzecich.
Targetujące (reklamowe) pliki cookie: Te pliki cookie służą do wyświetlania ukierunkowanych reklam w oparciu o Twoje zainteresowania na stronach lub do zarządzania naszymi reklamami. Te pliki cookie zbierają informacje o twoich działaniach w tej witrynie i innych witrynach w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
Pliki cookie sieci społecznościowych: Te pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z sieci społecznościowych w celu tworzenia Twojego profilu (nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale opierają się na unikalnym identyfikowaniu Twojej przeglądarki i urządzenia, za pomocą którego odwiedziłeś witrynę).
4.1.4. Kategorie beneficjentów
Dane osobowe przetwarzane są bezpośrednio przez naszą firmę, w formie elektronicznej. Niektóre czynności na rzecz naszej firmy wykonywane są przez podwykonawców. W celu wykonywania tych czynności wymagane jest przekazanie takiemu podwykonawcy Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podwykonawcy. Takimi zewnętrznymi podwykonawcami są głównie firmy zewnętrzne świadczące usługi informatyczne dla naszej firmy, spółki operacyjne
hosting i zarządzanie serwerami i/lub przechowywaniem danych lub inne firmy konsultingowe. W szczególności firmy i działania mogą ulec zmianom zgodnie z aktualnymi potrzebami Chilli Manufaktura. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania itp.).
4.1.5. Przekazywanie danych osobowych
Nasza firma może również przetwarzać niektóre dane osobowe (np. imię, nazwisko i e-mail) za pośrednictwem usługodawców, systemów elektronicznych emery i magazyny danych obsługiwane przez osoby (pośredników) spoza Unii Europejskiej. Nasza firma zawsze sprawdza, czy zapewniają one najwyższą możliwą ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tj. są częścią decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, np. częścią programu Tarcza Prywatności UE-USA, jeśli znajdują się w USA itp.).
4.1.6. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane przeglądania zapisane zgodnie z ustawieniami plików cookies nie są przechowywane w naszych systemach. Przechowujemy informacje, które łączymy z danymi z plików cookie, zgodnie z Twoją zgodą, której nam udzieliłeś, lub zgodnie z czasem trwania stosunku umownego między nami a Tobą. Połączone dane z plików cookie i naszych systemów będziemy przechowywać przez czas niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, ale najdłużej to 2 lata. Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania materiałów i ofert marketingowych na podstawie zapytania osoby, której dane dotyczą i po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą (patrz punkt 2 tiret pierwsze niniejszego dokumentu).
4.2. Klient (lub zainteresowany produktem)
Produkt firmy Chilli Manufaktura  oznacza każdą usługę świadczoną przez Chilli Manufaktura i/lub jakichkolwiek towarów sprzedawanych przez Chilli Manufaktura .
4.2.1. Cel przetwarzania danych osobowych
W celu zawarcia i realizacji umowy z Tobą lub firmą, którą reprezentujesz, niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możemy również przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe (sekcja 4.1 niniejszego dokumentu) lub fizyczne lokalizacje, w zależności od tego, w jaki sposób zdecydowałeś się komunikować z naszą firmą w sprawie zainteresowania produktami naszej firmy. Przetwarzanie zamówienia towarów zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznej linii klienta lub poprzez komunikację z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci społecznościowych. Podstawą prawną jest konieczność spełnienia wymagań umowy kupna-sprzedaży (dokumenty księgowe). Komunikacja i obsługa klienta: Dane osobowe są wykorzystywane w celu komunikacji z Tobą. Przykładowo możemy kontaktować się z Tobą w następujących celach: - przypomnienie o Twoich towarach w koszyku internetowym, - pomoc w skompletowaniu zamówienia,
- przesyłania informacji o aktualnym statusie Twojej prośby, zamówienia lub reklamacji - uzyskiwania innych niezbędnych informacji Oferty marketingowe: Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail („Newslettery"), wykorzystujemy Twoje kontakty do wysyłania powiadomień reklamowych lub biznesowych. Jest to przetwarzanie następujących danych:  Adres IP  Imię  Nazwisko  Miasto  Adres e-mail Portale społecznościowe: Promocja firmy poprzez portal społecznościowy Facebook, Instagram, Twitter.
Źródło danych osobowych. Kontaktowe dane osobowe przekazywane są naszej firmie przez osobę zainteresowaną produktem, dobrowolnie lub nasza firma pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł (rejestrów i baz danych osób zainteresowanych produktami podobnymi do produktów naszej firmy).
4.2.2. Podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawę prawną.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Wykonanie umowy pomiędzy Tobą a operatorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia RODO
Prawnie uzasadniony interes operatora polegający na monitoringu obiektu systemem kamer w celu ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
4.2.3. Zakres przetwarzania danych osobowych
Firma Chilli Manufaktura przetwarza „zwykłe dane osobowe" w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4.2.1 niniejszego dokumentu, w szczególności w następującym zakresie:
- imię, nazwisko, tytuł
- adres stałego zamieszkania, adres do korespondencji
- data urodzenia (jeżeli jest to konieczne w celu jednoznacznej i jednoznacznej identyfikacji klienta, zwłaszcza w przypadku umowy pisemnej)
- NIP, NIP, NIP
- numer telefonu, e-mail
- numery kont (do przesyłania ewentualnych płatności umownych)
4.2.4. Kategorie beneficjentów
Dane osobowe przetwarzane są bezpośrednio przez naszą firmę, w formie pisemnej i elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych, którymi są przede wszystkim: organy ścigania, sądy, urzędy egzekucyjne itp. Niektóre czynności na rzecz naszej firmy wykonywane są przez podwykonawców. W celu wykonywania tych czynności wymagane jest przekazanie takiemu podwykonawcy Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podwykonawcy. Takimi zewnętrznymi podwykonawcami są głównie zewnętrzne firmy księgowe, podatkowe i inne firmy konsultingowe, firmy zajmujące się hostingiem i zarządzaniem serwerami i/lub przechowywaniem danych, firmy kurierskie lub transportowe (w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera lub innej firmy transportowej), przedstawiciele prawni itp. W szczególności firmy i działania mogą ulec zmianom, zgodnie z aktualnymi potrzebami Chilli Manufaktura.
4.2.5. Przekazywanie danych osobowych
Nasza firma może również przetwarzać niektóre dane osobowe (np. imię, nazwisko i e-mail) za pośrednictwem systemów elektronicznych i repozytoriów danych obsługiwanych przez osoby (pośredników) spoza Unii Europejskiej. Nasza firma zawsze sprawdza, czy zapewniają one najwyższą możliwą ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tj. są częścią decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, np. częścią programu Tarcza Prywatności UE-USA, jeśli znajdują się w USA itp.).
4.2.6. Czas przetwarzania danych osobowych
Nasza firma przechowuje Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia celu przetwarzania wynikającego z przepisów szczególnych oraz celu, w jakim zostały pozyskane (patrz pkt. 4.2.1 powyżej), jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes w ich przechowywaniu, np. do czasu rozwiązania stosunku umownego. Po rozwiązaniu stosunku umownego i uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających lub związanych z takim stosunkiem umownym nasza firma przechowuje Twoje dane osobowe przez niezbędny czas, czyli przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa. O ile przepisy prawa nie przewidują takiego okresu, nasza firma jest uprawniona do przechowywania Twoich danych osobowych przez co najmniej trzy lata od dnia ustania stosunku umownego (jednak maksymalnie przez okres dziesięciu lat, o ile właściwe przepisy prawa nie przewidują dłuższego okresu przechowywania). W przypadku sporu prawnego z Tobą (jako osobą zainteresowaną), co najmniej trzy lata od daty prawnego zakończenia sporu prawnego.
4.3. Szukający pracy
4.3.1. Cel przetwarzania danych osobowych
Firma Chilli Manufaktura będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
- Rekrutacja nowych pracowników. Przetwarzamy Twoje dane w celu ustalenia, czy jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz.
-Rozwiązywanie sporów. Nasza firma może przetwarzać dane osobowe w celu rozstrzygania sporów, reklamacji lub procesów prawnych.
- Zgodność z prawem. Nasza firma może być zobowiązana do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem lub wykonania nakazu sądowego.
Źródło danych osobowych. Dane osobowe przekazywane są naszej firmie przez osobę zainteresowaną zatrudnieniem, dobrowolnie lub nasza firma pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł (rejestrów i baz danych osób ubiegających się o pracę na rynku pracy).
4.3.2. Podstawa prawna
Nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku rekrutacja wykwalifikowanych kandydatów. W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (tj. na ustawowej podstawie prawnej) lub będziemy je przetwarzać na podstawie prawnej stosunków przedumownych (w przypadku zawarcia umowy o pracę, jako pracownik naszej firmy zostaniesz konkretnie pouczony na piśmie w związku z ochroną danych osobowych).
4.3.3. Zakres przetwarzania danych osobowych
W przypadku Twojego zainteresowania zatrudnieniem w naszej firmie, pozyskujemy od Ciebie w szczególności następujące informacje:
-Dane kontaktowe: na przykład imię, nazwisko, tytuł, adres stałego zamieszkania, adres czasowego zamieszkania, prywatny adres e-mail, numer telefonu.
-Informacje z Twojego CV: takie jak poprzednia praca, wykształcenie, umiejętności, znajomość języka i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się zawrzeć w swoim CV.
-List motywacyjny: wszelkie informacje, które zdecydujesz się zawrzeć w liście motywacyjnym.
- Zdolność do pracy: może być konieczne wykazanie, że jesteś prawnie uprawniony do zatrudnienia w naszej firmie, np. wykształcenie, znajomość języków obcych, stan zdrowia uprawniający do zajmowania wybranych typów stanowisk itp.
-Referencje: możemy zdecydować się na uzyskanie referencji od osób, które pracowały z Tobą w przeszłości. Ogólnie rzecz biorąc, skontaktujemy się z tymi osobami tylko wtedy, gdy podasz nam ich imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe.
4.3.4. Kategorie beneficjentów
Dane osobowe przetwarzane są bezpośrednio przez naszą firmę, w formie pisemnej i elektronicznej. Nasza firma może udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim w następujących okolicznościach:
- Jeśli otrzymamy informacje od osób trzecich (jak opisano powyżej), przekażemy im Twoje imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje niezbędne do przekazania nam odpowiednich informacji o Tobie.
- Jeśli wymaga tego prawo lub nakaz sądowy, możemy udostępnić Twoje dane osobowe na przykład organom ścigania lub innym upoważnionym organom Republiki Słowackiej.
- W przypadku prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy możemy również przekazywać Twoje dane osobowe firmom mającym powiązania gospodarcze lub personalne z naszą firmą.
Niektóre czynności na rzecz naszej firmy wykonywane są przez podwykonawców. W celu wykonania tych czynności wymagane jest przekazanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, takiemu podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podwykonawcy. Takimi zewnętrznymi podwykonawcami są głównie zewnętrzne agencje kadrowe, firmy księgowe, podatkowe i inne firmy konsultingowe, firmy zajmujące się przechowywaniem danych i zarządzaniem serwerami. W szczególności firmy i działania mogą podlegać zmianom zgodnie z aktualnymi potrzebami naszej firmy.
4.3.5. Przekazywanie danych osobowych
Nasza firma może również przetwarzać niektóre dane osobowe (np. imię, nazwisko i e-mail) za pośrednictwem systemów elektronicznych i repozytoriów danych obsługiwanych przez osoby (pośredników) spoza Unii Europejskiej. Nasza firma zawsze sprawdza, czy zapewniają one najwyższą możliwą ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tj. są częścią decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, np. częścią programu Tarcza Prywatności UE-USA, jeśli znajdują się w USA itp.).
4.3.6. Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez ograniczony czas i dane te zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania procedury selekcji i usuniemy je zawsze ostatniego dnia roku następującego po roku, w którym zapoznaliśmy się z Twoimi danymi osobowymi. Powodem tego zatrzymania jest ochrona naszych interesów w przypadku rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli wybierzemy Cię na dane stanowisko, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w aktach osobowych, zgodnie z naszymi wewnętrznymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych (w formie zarządzenia). Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas po zakończeniu procesu selekcji, w przypadku powstania sporu prawnego lub jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w aktach przez dłuższy czas.
4.4. Dostawca (lub partner biznesowy)
4.4.1. Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych osobowych jest (i) postępowanie rekrutacyjne na stanowisko dostawcy usług i/lub towarów naszej firmy Chilli Manufaktura  lub osoba współpracująca z Chilli Manufaktura niezależnie od tego, czy jest to długoterminowa relacja dostawca-klient, czy też dostawa jednorazowa (dalej również jako „dostawca") oraz późniejsze zapisy raportu dostawcy dotyczące stosunku przedumownego/umownego między dostawcą a naszą firmą, (ii) wykonywania działalności gospodarczej naszej firmy, a także (iii) w celu ochrony majątku naszej firmy oraz (iv) ewentualnie innych celów, na które dostawca wyraził zgodę. Źródło danych osobowych itp. dostępne źródła (rejestry) i baz danych).
4.4.2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- wykonywanie praw i wypełnianie zobowiązań umownych wynikających głównie z umowy pomiędzy spółką Chilli Manufaktura  i dostawców oraz związaną z nimi dokumentację, w tym relacje przedumowne (niezależnie od tego, czy taka umowa jest zawarta ustnie czy pisemnie, w tym w formie zamówienia) oraz
- w określonych przypadkach prawnie uzasadniony interes naszej firmy polegający na prawidłowym wykonywaniu jej działalności gospodarczej.
4.4.3. Zakres przetwarzania danych osobowych
Firma Chilli Manufaktura przetwarza „zwykłe dane osobowe" w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w pkt 4.4.1 niniejszego dokumentu, w szczególności w następującym zakresie:
- imię, nazwisko, tytuł
- NIP, NIP, NIP
- miejsce prowadzenia działalności, siedziba lub prowadzenie działalności (które może być tożsame z miejscem zamieszkania)
- numer telefonu, e-mail
- numery kont (do przesyłania ewentualnych płatności umownych)
4.4.4. Kategorie beneficjentów
Dane osobowe przetwarzane są bezpośrednio przez naszą firmę, w formie pisemnej i elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych, którymi są przede wszystkim: organy ścigania, sądy, urzędy egzekucyjne itp. Niektóre czynności na rzecz naszej firmy są wykonywane przez podwykonawców (lub innych dostawców i partnerów biznesowych). W celu wykonywania tych czynności wymagane jest przekazanie takiemu podwykonawcy Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podwykonawcy. Takimi zewnętrznymi podwykonawcami są głównie zewnętrzne firmy księgowe, podatkowe i inne firmy konsultingowe, firmy zajmujące się hostingiem stron internetowych oraz zarządzaniem serwerami i/lub przechowywaniem danych, przedstawiciele prawni i inni. W szczególności firmy i działania mogą ulec zmianom zgodnie z aktualnymi potrzebami Chilli Manufaktura . Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe naszym klientom, jeśli jesteś dostawcą zaopatrującym naszą firmę w produkty (tj. towary/usługi), które nasza firma dostarcza takim klientom.4.4.5. Przekazywanie danych osobowych
Nasza firma może również przetwarzać niektóre dane osobowe (np. imię, nazwisko i adres e-mail) za pośrednictwem np. systemów teleinformatycznych i repozytoriów danych obsługiwanych przez osoby (pośredników) spoza Unii Europejskiej. Nasza firma zawsze sprawdza, czy zapewniają one najwyższą możliwą ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tj. są częścią decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, np. częścią programu Tarcza Prywatności UE-USA, jeśli znajdują się w USA itp.).
4.4.6. Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez Chilli Manufaktura przetwarzać przez czas trwania stosunku umownego z Państwem jako dostawcą. Po rozwiązaniu stosunku umownego i uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających lub związanych z takim stosunkiem umownym nasza firma przechowuje Twoje dane osobowe przez niezbędny czas, czyli przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa. O ile przepisy prawa nie przewidują takiego okresu, nasza firma jest uprawniona do przechowywania Twoich danych osobowych przez co najmniej trzy lata od dnia ustania stosunku umownego (jednak maksymalnie przez okres dziesięciu lat, o ile właściwe przepisy prawa nie przewidują dłuższego okresu przechowywania). W przypadku sporu prawnego z Tobą (jako osobą zainteresowaną), co najmniej trzy lata od daty prawnego zakończenia sporu prawnego.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 8 sierpnia 2019 r
AKTUALIZACJA 04.08.2023

 

 

 

Operator sklepu internetowego www.chillimanufaktura.pl (dalej zwany „Operatorem")
Chilli Manufaktura s. r. o., Jokaiho 331/46, 946 51 Nesvady SK,  Numer identyfikacyjny: 52 570 185
Operator zgodnie z Rozporządzeniem EPaR UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą Dz. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw:

Realizacja zamówień, wystawianie dokumentów podatkowych i zarządzanie reklamacjami w sklepie internetowym www.chillimanufaktura.pl w zakresie: Chilli Manufaktura, Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, ID: 52 570 185, shop@chillimanufaktura.eu, 0905 335 691, numer rachunku bankowego SK68 0900 0000 0051 6225 2449.
Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, sprzedawca jako operator w procesie zawierania umowy sprzedaży będzie przetwarzał dane osobowe kupującego bez jego zgody jako osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie realizowane przez sprzedającego w stosunkach przedumownych z kupującym, a przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, w której kupujący występuje jako jedna ze stron umowy.
1. Marketing w postaci:
1.1 Wysyłanie wiadomości newslettera na adres e-mail poprzez zapisanie klienta do listy mailingowej na stronie sklepu internetowego www.chillimanufaktura.pl w zakresie: (tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail).
1.2 Udział w kampaniach (akcjach) reklamowych, prowadzonych na stronie sklepu internetowego Chilli Manufaktura  lub w formie ulotek w następującym zakresie: (tytuł, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon, podpis)

1.3 Odwiedzający sklep internetowy może zapisać się na otrzymywanie aktualności bezpośrednio poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w polu „Zapisz się na otrzymywanie aktualności..." na stronie internetowej www.chillimanufaktura.pl lub jako kupujący zaznaczając odpowiednie pole przed wysłaniem zamówienia, może wyrazić zgodę zgodnie z art. że sprzedawca przetwarza i przechowuje jego dane osobowe, w szczególności wymienione powyżej i/lub niezbędne do działań sprzedawcy związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz przetwarza je we wszystkich swoich systemach informatycznych związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary.Kupujący udziela tej zgody sprzedawcy przez określony czas, do czasu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.Po spełnieniu celu przetwarzania, sprzedawca niezwłocznie usunie dane osobowe kupującego. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Cofnięcie zgody przy wysyłce newsletterów może nastąpić również drogą elektroniczną poprzez wypisanie się z listy mailingowej. Automatyczna rezygnacja z subskrypcji jest wyświetlana na dole wiadomości newslettera, która zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres e-mail. Zgoda wygasa po upływie 1 miesiąca od doręczenia Sprzedawcy odwołania zgody przez Kupującego.

Operator oświadcza, że:
a) Przetwarzane dane osobowe osób, których dane dotyczą, będzie wykorzystywał wyłącznie w ww. celach w ramach swojej działalności gospodarczej.
b) Niekorzystanie z wysyłania wiadomości newsletterowych nie grozi odrzuceniem stosunku umownego.

Przepisy wspólne:
Dane osobowe, które przekazujesz operatorowi poprzez formularz rejestracyjny lub bezpośrednie zamówienie muszą być prawdziwe, a w przypadku zmiany masz obowiązek niezwłocznie poinformować o zmianie operatora.

Ochronę Twoich danych osobowych regulują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast Twoje prawa reguluje ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, m.in. prawo, na pisemny wniosek, żądania:

Prawo dostępu
Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a także informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W większości przypadków Twoje dane osobowe zostaną Ci przekazane w formie pisemnej, chyba że zażądasz inaczej. Jeżeli zażądali Państwo dostarczenia tych informacji drogą elektroniczną, zostaną one Państwu przekazane drogą elektroniczną, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprostowania
Podejmujemy uzasadnione środki, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, nie wahaj się poprosić nas o poprawienie, aktualizację lub uzupełnienie tych informacji.
Prawo do usunięcia
W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli dane osobowe, które uzyskaliśmy na Twój temat, nie są już potrzebne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania lub jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie. Twoje prawo należy jednak ocenić w świetle wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład możemy mieć pewne zobowiązania prawne i regulacyjne, które oznaczają, że nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich danych osobowych. Są to na przykład przypadki, w których uważasz, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, mogą być niedokładne lub gdy uważasz, że nie musimy już wykorzystywać Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych
W pewnych okolicznościach masz prawo poprosić nas o przekazanie danych osobowych, które nam przekazałeś, innej wybranej przez Ciebie osobie trzeciej. Prawo do przenoszenia dotyczy jednak tylko tych danych osobowych, które uzyskaliśmy od Ciebie na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której jesteś stroną.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach (np. przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i infrastruktury). Jeśli nie mamy ważnego, prawnie uzasadnionego powodu do przetwarzania i złożysz sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
Masz prawo odmówić zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które pociąga za sobą prawne lub podobne istotne konsekwencje dla Ciebie. Firma zazwyczaj nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w kontekście zatrudnienia.

Prawo do wycofania zgody
W większości przypadków nie przetwarzamy Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody. Może się jednak zdarzyć, że w określonych przypadkach poprosimy Cię o wyrażenie zgody. W przypadkach, w których to robimy, masz prawo wycofać zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych osobowych. (np. Fotografia)
Prawo do złożenia reklamacji
Jeśli chcesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym na realizację ww. praw, możesz skontaktować się z infolinią: 0905 335 691 wysyłając e-mail na adres: shop@chillimanufaktura.eu lub wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby operatora: Chilli Manufaktura  , Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, ID: 52 570 185.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe nieuczciwie lub niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. numer: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Osoby trzecie:
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim i pośrednikom, tj. podmiotom współpracującym z operatorem, takim jak firmy transportowe i kurierskie. Aktualna lista tych podmiotów przedstawia się następująco:

Tytuł
Cel przetwarzania Zakres przekazywanych danych osobowych
Podstawa prawna
Facebook

Cele marketingowe: Reklama internetowa, targetowanie reklam Cookies (FB Pixel) Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia RODO, Zgoda
Prawo nr. 452/2021 Kol. Ustawa o łączności elektronicznej
Instagram

Cele marketingowe: Reklama internetowa, targetowanie reklam Cookies (FB Pixel) Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia RODO, Zgoda
Prawo nr. 452/2021 Kol. Ustawa o łączności elektronicznej
Twitter Cele marketingowe: Reklama internetowa, targetowanie reklam Pliki cookie (FB Pixel) Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia RODO, Zgoda
Prawo nr. 452/2021 Kol. Ustawa o łączności elektronicznej
GOPAY s.r.o. Realizacja płatności kartą - adres IP bramki płatniczej Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin - Realizacja stosunków umownych pomiędzy operatorem a pośrednikiem - umowa pośrednictwa
Bezpośrednia dystrybucja paczek SK s.r.o.
Odbiór, przetwarzanie i doręczanie przesyłek, zawiadomienie odbiorcy przesyłki Imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon Art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie RODO") – zgoda
Packeta Słowacja s. R. o. Odbiór, przetwarzanie i doręczanie przesyłek, zawiadomienie odbiorcy przesyłki Imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon Art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie RODO") – zgoda
Heureka Group a.s. Adres IP wyszukiwarki internetowej Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) Przepisy RODO - Realizacja stosunków umownych - umowa ramowa

 

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. Możemy w tym celu korzystać z narzędzi i usług firm trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub edytować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły

Zaloguj się